Transportní systémy na vzduchových polštářích

Základní informace

Jsou alternativním řešením transportu a přemisťování břemen, které může být v určitých případech levnější než používání klasických prostředků, jako je např. jeřáb nebo vysokozdvižný vozík. V mnoha případech umožňují zcela nové, efektivnější řešení mezioperační dopravy, skladování nebo kompletní technologie výroby.

Jak tyto transportní systémy fungují?

Předmět , který se má pohybovat po podlaze je podložen vzduchovými polštáři. Polštáře jsou napojeny na zdroj tlakového vzduchu.Vzduch uniká mezi polštářem a podlahou a je zformován do velmi tenké vrstvy neboli filmu. Díky tomuto vzduchovému filmu je kontakt mezi polštářem a podlahou zanedbatelný a předmět „plave" s minimálním třením.

Např. břemeno o hmotnosti 1000kg se posouvá silou 10N !

Základní požadavky na fungování systémů jsou:

 • podlaha vyhovujících parametrů
 • dostatečný zdroj tlakového vzduchu

Základní vlastnosti systému

 • extrémně nízké tření, součinitel cca 0,001
 • minimální zatížení podlahy
 • Snadný pohyb ve všech směrech včetně otáčení
 • přesnost ustavení do pozice 1mm
 • nízká stavební výška
 • Nosnosti systémů v řádech 100 tun
 • nízká investiční náročnost
 • minimální nároky na údržbu
 • jednoduchá ovladatelnost
 • pracovní tlak 1‐4 baryOblasti použití transportních systémů:

 • opravny kolejových vozidel
 • opravny zemních strojů
 • manipulace s rolemi papíru v papírnách
 • manipulace s cívkami kabelů
 • manipulace se svitky plechů
 • rychlá výměna sekcí výrobních linek
 • rychlá výměna tvářecích nástrojů
 • usazování a stěhování strojů a linek
 • přemisťování hledišť v halách
 • pódiová a divadelní technika