Dotace - PODPORA DROBNÉHO PODNIKÁNÍ PRO SPOLEČNOST ATC DRAŠAR s.r.o.

Projekt

PODPORA DROBNÉHO PODNIKÁNÍ PRO SPOLEČNOST ATC DRAŠAR s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD v příslušné MAS. Předmětem projektu je pořízení nových technologií pro společnost ATC Drašar s.r.o. Konkrétně bude projektem pořizován CAD systém SolidWorks pro konstruování strojů a zařízení a pracovní stanice pro projektanta.Fotogalerie