Stěhování strojů

Od roku 2010 provádíme transport a přesné usazování strojů, zařízení a výrobních linek:

 • Transport a usazování provádíme pomocí několika universálních sad vzduchových polštářů o celkové kapacitě 50tun
 • Jedná se o transporty především v prostorech výrobních hal nebo výrobního areálu areálu.
 • Jako zdroj tlakového vzduchu se využívá, pokud možno, rozvod vzduchu u zákazníka, pokud zdroj vzduchu není k dispozici nebo má nedostatečnou kapacitu, používáme vlastní kompresor.
 • Při hmotnostech nad cca 10tun je nutno použít přídavný pohon např. vysokozdvižný vozík apod.
 • Pokud podlaha nesplňuje požadavky z hlediska propustnosti a kvality povrchu používají se plechy nebo plastové desky

Výhody transportu na vzduchových polštářích:

 • Nutná posouvací síla je o 1 až 2 řády nižší než při použití valivých podvozků
 • Minimální měrný tlak na podlahu – max. 2‐3kg/cm2
 • Nezpůsobuje poškozování podlahy. Možno použít na podlahy se speciálním potahem, např. na bázi polyuretanu nebo epoxidu.
 • Možnost pohybu všemi směry včetně otáčení
 • Polohování a usazování strojů s přesností 1mm!
 • Nízká konstrukční výška desek s polštáři – 22‐60mm

Možnosti techniky transportu na vzduchových polštářích:

 • Stěhování strojů
 • Stěhování celých výrobních linek
 • Stěhování skladovacích regálů bez nutnosti vyprázdnění
Podrobnější informace o vzduchových polštářích naleznete v sekci Transport a manipulace na vzduchových polštářích