O vzduchových polštářích

Základní informace

Vzduchové polštáře jsou úžasná technologie, která nabízí nové možnosti manipulace s materiálem. Oproti klasickým prostředkům, jako je jeřáb nebo vysokozdvižný vozík, umožňují manipulaci s břemeny způsobem, které nám standardní prostředky nedovolí.

Proto umožňují zcela nové, efektivnější řešení mezioperační dopravy, skladování nebo kompletní technologie výroby.

Pro lepší představu, břemeno o hmotnosti 1000 kg můžete posouvat silou pouhých 10 N!

V naší společnosti používáme vysoce kvalitní polštáře od renomovaného výrobce, nizozemské společnosti Aerofilm Systems B.V.

Jak tyto transportní systémy fungují?

Předmět, který se má pohybovat po podlaze, je podložen vzduchovými polštáři. Polštáře jsou napojeny na zdroj tlakového vzduchu. Vzduch uniká mezi polštářem a podlahou a je zformován do velmi tenké vrstvy neboli filmu.

Díky tomuto vzduchovému filmu je kontakt mezi polštářem a podlahou zanedbatelný a předmět „plave" s minimálním třením, lze s ním tedy jednoduše manipulovat. Vzduchovými polštáři můžeme osadit také různou manipulační techniku pro konkrétní aplikace.

Jaké jsou výhody transportních systémů se vzduchovými polštáři?

Díky použití technologie vzduchových polštářů můžete velice snadno manipulovat s břemenem, otáčet s ním ve všech směrech a usadit jej s přesností až na jeden milimetr.

A mají vzduchové polštáře taky nějaké nevýhody?

Vzduchové polštáře žádné nevýhody nemají.

Potřebují pro svůj správný chod pouze dvě věci – vyhovující podlahu a zdroj tlakového vzduchu. To jsou dvě základní charakteristiky, které pohyb polštářů vůbec umožňují.

Kde naleznou systémy s polštáři uplatnění?

Všude tam, kde potřebujete lehce a přesně manipulovat s velkými nebo těžkými břemeny.

Umožňují také otáčení a dostanou se i do míst, kam se s jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem nedostanete. Proto se používají například pro: Více info
 • přesun strojů nebo automobilů v showroomu
 • rychlou výměnu tvářecích nástrojů
 • jednoúčelové zařízení pro manipulaci s břemeny
 • otočné stoly
 • portálové jeřáby
 • speciální přepravníky a platformy
 • dálkově ovládané transportní plošiny
 • systémy do výbušného prostředí
 • opravny kolejových vozidel (se systémem lze například zajet pod vozidlo a pomocí vzduchu si přizvednout motor, ten přesně napolohovat)
 • opravy zemních strojů
 • manipulaci s rolemi papíru v papírnách
 • manipulaci s cívkami kabelů
 • manipulaci se svitky plechů
 • rychlou výměnu celých sekcí výrobních linek
 • usazování a stěhování strojů a linek
 • přemisťování hledišť v halách
 • pódiovou a divadelní techniku

Jaké jsou požadavky na fungování polštářů?

Podlaha vyhovujících parametrů Více info

Ta musí být rovná, nepropustná a s minimální drsností. Vhodná podlaha je například epoxidová, linoleum, impregnovaný beton. Méně vhodná je podlaha z neupraveného betonu. Naprosto nevhodná a nepoužitelná je například asfalt. Některé vady podlahy se dají případně technologicky upravit tak, aby byl po ní provoz polštářů možný.

Dostatečný zdroj tlakového vzduchu Více info

Množství spotřeby tlakového vzduchu závisí na typu polštářů a kvalitě podlahy. Tlak v polštářích (dle typu) se pohybuje od 1 do 4 bar. Množství potřebného vzduchu závisí na typu polštáře, jejich počtu, hmotnosti břemene a kvalitě podlahy.

Základní vlastnosti systému

Přehled Více info
 • minimální zatížení podlahy
 • snadný pohyb ve všech směrech včetně otáčení
 • přesnost ustavení do pozice 1 mm
 • nízká stavební výška
 • nosnosti systémů v řádech 100 tun
 • nízká investiční náročnost
 • minimální nároky na údržbu
 • jednoduchá ovladatelnost
 • pracovní tlak 1‐4 bary
 • extrémně nízké tření, součinitel cca 0,001

Jednotlivé typy polštářů

Polyuretanové vzduchové polštáře (typ A) Více info

Mají nejmenší spotřebu vzduchu a široký rozsah nosností, až 12 000 kg na jeden polštář. Používají se především pro trvalou instalaci pod stroje.

Neoprenové vzduchové polštáře (typ B) Více info

Vhodné pro přepravu hmotnějších břemen, nosnost až 80 000 kg na jeden polštář.

Polštáře s teflonovým povrchem Více info

Odolné polštáře, vhodné pro nekvalitní podlahy, umožňují překonání dilatačních spár nebo prasklin. Nosnost až 10 000 kg na jeden polštář.

Vzduchové polštáře pro cleanroomy Více info

Mají extrémně nízké riziko znečištění, mají nejmenší možnou spotřebu vzduchu. Nosnost až 12 000 kg na jeden polštář.

Polštáře s vysokým zdvihem Více info

Ideální pro integraci do manipulačních plošin. Nosnost až 3 000 kg na jeden polštář

Aqua polštáře Více info

Namísto vzduchu se jako médium používá voda, naleznou uplatnění hlavně v námořním průmyslu. Nosnost až 80 000 kg na jeden polštář.


Co Vám můžeme nabídnout?

Nabízíme speciální jednoúčelové zařízení pro konkrétní aplikace, kompletní stěhovací sady polštářů, jednotlivé vzduchové polštáře a příslušenství.

Také provádíme službu Stěhování strojů a zařízení, více informací naleznete v sekci Služby.