Kontakt

ATC Drašar s.r.o.

K Rychtě 187
357 03 Svatava
Česká republika
IČ: 25243331
DIČ: CZ25243331

Projekt

PODPORA DROBNÉHO PODNIKÁNÍ PROSPOLEČNOST ATC DRAŠAR S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s. Předmětem projektu je pořízení nových technologií pro společnost ATC Drašar s.r.o. Konkrétně bude projektem pořizován CAD systém SolidWorks pro konstruování strojů a zařízení a pracovní stanice pro projektanta. "Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s."