Stěhování strojů

Provádíme transport a přesné usazování strojů, zařízení a výrobních linek pomocí unikátní technologie vzduchových polštářů. Jedná se o transporty především v prostorech výrobních hal nebo výrobního areálu.

Jak tato technologie funguje?

Pod břemeno, které se má pohybovat po podlaze, jsou usazené vzduchovými polštáři. Ty jsou napojené na zdroj tlakového vzduchu. Vzduch uniká mezi polštářem a podlahou, a vytváří velmi tenkou vrstvu neboli vzduchový film. Díky tomuto vzduchovému filmu je kontakt mezi polštářem a podlahou zanedbatelný a předmět „plave" s minimálním třením.

Jaké jsou výhody oproti jiným transportním technikám?

  • Umožňují polohování a usazování strojů s přesností až na 1 mm, pohyb všemi horizontálními směry, včetně otáčení
  • Umožňují stěhovat stroje, celé výrobní linky bez demontáže nebo třeba regály bez nutnosti vyprázdnění
  • Velká nosnost, řádově až ve stovkách tun
  • Břemeno o hmotnosti 1000 kg se posouvá silou 10 N
  • Protože působí minimálním měrným tlakem na podlahu – max. 2-3 kg/cm², nezpůsobují poškozování podlahy. Polštáře lze tedy použít na podlahy se speciálním potahem, například na bázi polyuretanu nebo epoxidu
  • Nutná posouvací síla je o 1 až 2 řády nižší než při použití valivých podvozků

Jaké jsou požadavky pro použití vzduchových polštářů?

  • Dostatečný objem a průtok tlakového vzduchu. Jako zdroj se využívá, pokud možno, rozvod vzduchu u zákazníka. Pokud zdroj vzduchu není k dispozici nebo má nedostatečnou kapacitu, používáme kompresor.
  • Kvalitní podlaha, u které jsou rozhodující dva parametry. Za prvé je to nepropustnost (ideální je například epoxidová podlaha, asfalt je naproti tomu naprosto nevhodný). Druhým faktorem je kvalita povrchu, jako je rovinnost a hladkost. Pokud podlaha nesplňuje tyto požadavky, používáme plechy nebo plastové desky.
  • Polštáře neumožňují překonání žádných schodů, a to i sebemenších.