Čištění strojů suchým ledem

Naše společnost úzce spolupracuje se společností DRY ICE TECHNOLOGY s.r.o., která poskytuje služby čištění strojů, podlah a dalších předmětů a prostor pomocí suchého ledu. Jedná se o nejúčinnější metodu čištění, která je neabrazivní a zcela šetrná ke všem povrchům. Stroje lze čistit bez nákladné a zdlouhavé demontáže, a to i pod napětím (včetně elektrických rozvaděčů). Suchý led se osvědčil i při čištění elektromotorů, převodovek, ovládacích prvků strojů nebo dokonce silně znečištěných podlah. Nevzniká žádný sekundární odpad, jako je voda, chemikálie nebo písek. Tryskáním suchým ledem se lze dostat do těžko přístupných míst, která by jinak nebylo možné vyčistit. Doba čištění touto metodou je oproti jiným metodám třetinová. Suchý led je šetrný ke všem povrchovým materiálům, jako jsou kovy, plasty, gumové díly a také dřevo.

Další informace naleznete na adrese dry-ice-technology.cz.