Zakázková transportní technika

Transportní technika
na vzduchových polštářích

Vzduchové polštáře se používají nejen jako univerzální transportní systémy (více zde), ale mají i spoustu dalších uplatnění v transportní technice.

V různých průmyslových odvětvích se používají platformy, které jsou pomocí vzduchových polštářů schopné přemístit v továrně palety s těžkým výrobkem (například transformátory, tvářecí nástroje nebo motory). Velkou výhodou vzduchových polštářů je možnost jejich použití v cleanroomech.

Tyto platformy mají pneumatické nebo elektrické pohony, mají dálkové ovládání a jsou vhodné pro použití jako AGV (Automatic Guide Vehicle). Sestava několika platforem je schopná fungovat v režimu Master-Slave, kdy operátor může ovládat více platforem najednou.

Dalším příkladem jsou paletové plošiny určené pro transport materiálů jako jsou svitky plechu, kabelu, role papíru a jiných válcových břemen. Tyto plošiny mohou být ovládané ručně nebo mohou mít pohon a dálkové ovládání.

Jejich použití je také často výrazně levnější než použití jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku. Výhodou je minimální tlak, kterým polštáře působí na podlahu, lze je tedy použít i na nejnovější epoxidové podlahy, kde oproti například kolovým vozům, nezpůsobují žádné poškození podlahy.

Jedním z řešení využívajících vzduchové polštáře (nebo vodní polštáře, které jako hnací médium používají vodu) jsou kompaktní otočné stoly (výška od 25 mm) používané ve výrobě nebo při různých testech.

Kuličkové stoly a plošiny

Kombinací kuličkových stolů nebo kladičkových lišt se vzduchovými polštáři vyrábíme speciální manipulační techniku.

Kuličkové stoly a plochy pro posun břemene používají plochy osazené kuličkovými jednotkami. Ty umožňují manipulovat břemenem všemi horizontálními směry. Jsou široce využívané ve sklářství, logistice při manipulaci s kontejnery, jako samostatné kuličkové stoly pro montážní a technologické operace nebo jako součásti válečkového dopravníku, kde umožňují boční přesun břemene (slouží například jako pravoúhlá přesuvna).

Kombinací kuličkových stolů nebo kladičkových lišt se vzduchovými polštáři vyrábíme speciální manipulační techniku. Příkladem kombinace kuličkových jednotek a vzduchových polštářů může být nůžkový stůl pro přesun a přesné usazení lisovacích forem. Svrchní deska je osazená kuličkovými jednotkami s pneumatickým zdvihem, nohy stolu jsou na vzduchových polštářích (případně jsou polštáře nahrazené kolečkami). S vysunutými kuličkami toto zařízení funguje jako klasický kuličkový stůl, po zasunutí kuliček je předmět zafixován. Vzduchové polštáře výrazně usnadní manipulaci a transport i velmi těžkých forem. Tyto stoly nachází uplatnění také jako sekce montážních linek.