Dopravníkový systém FlexMove

Aplikace

Způsoby použití systému.

Z hlediska uspořádání destičkového řetězu  umožňuje systém  dvě základní  řešení  výrobního toku  nebo  jejich kombinaci:

1. Doprava technologických a montážních palet – TWIN-TRACK

2. Doprava jednotlivých kusových  předmětů


Řešení  vertikální dopravy:

 

Průmyslové aplikace:

Jednoduché  mezioperační dopravníky pro drobné obrobky a polotovary


Rozsáhlé víceúrovňové  dálkové dopravníky a buffery


Výrobní, montážní a balící linky  s různým stupněm automatizace


Oblasti použití:

Výroba drobných
obrobků a jiných
předmětů

Potravinářský
průmysl

Předměty osobní
spotřeby

Farmaceutický
průmysl

Elektrotechnický
průmysl

 

Příklady uspořádání montážních a výrobních linek:

Montážní pracoviště s použitím technologických palet:


Jednoduchá výrobní linka:


Kompletní výrobní linka včetně balení a expedice: