Dopravníkové válečky

Použití

  • nepoháněné (gravitační ) válečkové dopravníky
  • poháněné válečkové dopravníky
  • válečkové stolice pasových dopravníků pro sypké materiály
  • speciální aplikace – přítlačné, přechodové a vodící válce

Gravitační válečky

lehké zatížení

Gravitační válečky

normal

Gravitační válečky

Heavy load

Hnací elektro válce

ITOH-DENKI

Hnané válečky

Heavy load

Kónusové válce

Příslušenství

Technické údaje

Potahy válečků